Pergament (Hal Duncan) - recenze pro Pevnost

12.05.2008 18:09

Z románů o alternativních světech byste mohli postavit mrakodrap, ale kniha jako Pergament by tam byla jen jedna. Představte si svitek, v němž jsou všechny věky všech sfér naskládané podle vzájemných souvislostí, a k tomu Knihu všech hodin, božský záznam osudu celého multiverza. Nejmocnější zbraně v odvěkém střetu nadpřirozených sil zosobňovaných „nespřízněnými“ bytostmi. Bytostmi jedinečnými, andělskými i démonickými, proti nimž jsou prostí obyvatelé, paralelně se zrcadlící zas a znova v různých inkarnacích ve všech světech, jen zrnky prachu v záhybech Pergamentu. A přesto nejsou tak bezvýznamní, protože každý, tedy i my nebo autor, udává svými činy směr dění tady i kdekoli jinde.

Nečekejte dobrodružný román o hrdinech zachraňujících rovnováhu mezi dobrem a zlem, avšak složitou mozaiku útržků příběhů starých králů i současných studentů, odehrávajících se za doby Sumeru i Světové války, na bizarních i prostých paralelních říších... Autor všemu udává vnitřní logiku a souvislosti, ale na povrchu je vše chaotické, nesouvislé a zdánlivě nekoncepční. Kvůli absenci linearity není lehké prodrat se stovkami stran, které zprvu dávají jen pramalý smysl, jako by se snad autor chtěl až vysmívat čtenáři, jak lehké je zahrávat si s jeho představami a očekáváním. Stejně jako se volně střídají vystupující postavy v různých inkarnacích, stejně tak se mění i literární žánry, sloh a vypravěčské postupy. Nebýt toho, že jsou jednotlivé pasáže mistrně psané živým jazykem, román by se jako dosti nesouvislé vyprávění těžko prosazoval. Naštěstí všechno, co čtenář do románu investuje, se mu s přibývajícími stovkami stran začíná velmi vyplácet. Trpělivost přece nese ovoce, a předpokládám, že v druhém, konečném dílu (Atrament) budeme odměněni rovnou ovocnou nůší. Už první má ovšem potenciál přinést každému největší čtenářské zážitky za dlouhou dobu.

Halu Duncanovi rozhodně nemůžeme upřít ambice. Nejen že se vrhnul do intelektuálně mnohem náročnější fantasy, než je zvykem i v edici New Weird, navíc obtížně uchopitelné a způsobem vyprávění náročné na paměť, ale pustil se i do řady společenských a vědních témat, která obvykle stačí sama jako podstata děl oceněných Pulitzerem. Dekonstrukce mýtů, dopad počínání jedince, souvislosti mezi náboženstvími, homosexualita, metafyzikální spřízněnost, symbolika archetypů... seznam by byl dlouhý.
Pergament je originál.

Hal Duncan: Pergament
Překlad: Richard Podaný
Obálka: Edward Miller
Vydal: Laser-books, Plzeň 2008
442 stran, 329 Kč

Vyšlo v časopise Pevnost 5/2008

Diskusní téma: Pergament (Hal Duncan) - recenze pro Pevnost

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek